Vind

Fra Meteorologileksikon
Hopp til: navigasjon, søk
Uvær i Askim 2001. Foto: Rune S. Nielsen.

Vind er luft i horisontal bevegelse og karakteriseres ved vindhastighet (for eksempel knop, m/s eller beaufort) og vindretning.

Vindstyrke

Kuling på Jæren. Foto: Einar Egeland.

Vindstyrke eller vindhastighet kan måles i:

  • Meter per sekund (m/s)
  • Kilometer i timen (km/h)
  • Knop (kt)
  • Beaufort (B)

Se omregning av vind for å regne om fra en enhet til en annen.

Målemetode

Liten til stiv kuling med snøbyger. Foto: Einar Egeland.

Kartlegging av vinden viser at retning og styrke kan variere mye i løpet av kort tid. Skal vi si noe meningsfullt om vindforholdene, må vi benytte gjennomsnittsverdier. Gjennomsnittlig vindstyrke og -retning i løpet av 10 minutter benyttes når vind skal observeres.

Det samme gjelder når vindforholdene beskrives i et værvarsel. Når det i en værmelding varsles om liten kuling, betyr det at vinden vil variere omkring en gjennomsnittsverdi (12 m/s). Det vil forekomme vindkast betydelig sterkere enn denne verdien og perioder med roligere vindforhold.

Vind blir målt i form av hastighet og retning i forhold til kompasset. Vindhastigheten oppgis vanligvis i meter per sekund (m/s) eller knop (i luftfarten og til sjøs) og retning i grader (180 er fra sør, 360 fra nord, 90 fra øst osv.).

Vindstyrke måles og varsles vanligvis som en gjennomsnittshastighet over 10 minutter. Når det f.eks. varsles full storm 25 m/s er det ikke uvanlig med enkelte vindkast opp i "orkans styrke" (> 33 m/s), men "orkan" kalles det ikke før middelvinden er 33 m/s eller mer. Media har en tendens til å fokusere på høyeste vindkast og knytte denne vindhastigheten til Beauforts vindskala (storm, orkan), derav navnet "journalist-orkan".

Vindmåleren skal måle vinden i 10 meters høyde over bakken. Når man måler vind er det viktig å ta hensyn til terrenget rundt, men også bygninger og vegetasjon i nærheten når vindmåleren skal plasseres. Slike forhold kan påvirke vindmålingene, både retning og hastighet. Det er bevegelsene i "den frie atmosfæren" som skal måles.

Tidligere ble vind målt, eller egentlig observert, i form av påvirkning på omgivelsene (bøyning av greiner, skumtopper på bølgetopper, rasering av skog osv.) og kodet i Beaufort-skalaen. Det vi i dag kaller vindhastighet ble tidligere referert til som vindstyrke.

Se også