Sjøkartnull

Fra Meteorologileksikon
Hopp til: navigasjon, søk

Sjøkartnull er referansenivå for dybder i sjøkartene og høyder i tidevannstabellen.

Beskrivelse

Nullnivået i sjøkartene er, av sikkerhetsgrunner, lagt så lavt at vannstanden sjelden faller under dette nivået. Høydeforskjellen mellom middelvann og sjøkartnull avhenger av størrelsen på tidevannet og er størst i Nord-Norge der tidevannsforskjellene er størst.

Dybdestoff

Fra 01.01.2000 innførte de fleste Nordsjølandene «laveste astronomiske tidevann» (LAT) som felles referansenivå i sjøkartene. LAT er det laveste tidevannet som vil forekomme på et sted. I praksis bestemmes LAT ved å beregne tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det laveste lavvannet. I områder der tidevannsvariasjonene er små i forhold til værets virkning på vannstanden, kan sjøkartnull av sikkerhetsgrunner legges lavere enn LAT.

I Norge gjelder dette Sørlandskysten og Oslofjorden, hvor vannstanden i lange perioder (ofte opptil 1-2 uker) ligger lavere enn LAT. Sjøkartnull er av denne grunn lagt 30 cm lavere enn LAT i Indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet) og 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra Svenskegrensen til Utsira (Rogaland). For resten av landet, inkludert Svalbard, er sjøkartnull sammenfallende med LAT.

Se også

Eksterne lenker