Lille istid

Fra Meteorologileksikon
Gå til: navigasjon, søk

Lille istid er navnet på en kjøligere periode fra 1400-1500 tallet og fram mot midten av 1800-tallet.

Beskrivelse

Perioden var spesielt preget av kalde vintre, men også de andre årstidene bar preg av en gjennomgående kald periode. Studier viser at den lille istid trolig skyldes en kombinasjon av svakere solstråling og mange vulkanutbrudd. Det meste av den lille istid fant sted før den industrielle revolusjon da de menneskeskapte utslippene av klimagasser skjøt fart. Derfor er det svært lite sannsynlig at denne klimaendringen var menneskeskapt, men at den derimot gir et eksempel på hva slags klimaendringer naturen selv kan stå for. Vi har for tiden et klima som er cirka 2 ºC varmere enn i den lille istid.

Utbredelse

I våre områder var det særlig ille i en periode på begynnelsen av 1800-tallet. Avlinger sviktet og til tross for barkebrød og andre nødløsninger, var det mye sult og høy dødelighet. Under den lille istid hadde de fleste breer sine bretunger betydelig lengre nede i dalene enn i dag, og flere gårder måtte fraflyttes.

Se også